OPTERUS
Nowoczesne Technologie
Zakres usługKontakt
Zakres usług
 
Oferujemy usługi z zakresu projektowania, doradztwa, wykonawstwa oraz konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń obiektów. Naszym Klientom dostarczamy produkty gotowe do pracy, zgodne z oczekiwaniami Użytkownika i obowiązującymi przepisami.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z systemami:
 
 
- wykrywania włamania i napadu SWWiN
- wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP
- wczesnej detekcji dymu VESDA
- kontroli dostępu AC
- dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi DSO
- telewizji dozorowej CCTV

Wykonujemy pomiary:
 
- sieci LAN do kat.6
- zrozumiałości mowy w systemach DSO
- natężenia oświetlenia
- ochronne elektryczne: rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 
Posiadamy Koncesję MSW nr L-0052/13 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, a nasi pracownicy posiadają zaświadczenia KWP o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (dawne licencje pracownika zabezpieczenia technicznego).

Posiadamy Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"/"poufne".
 
Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach branżowych, także w zakresie projektowania i instalacji systemów zabezpieczających obiekty zabytkowe, muzealne i sakralne organizowanych przez NIMOZ.

Potwierdzeniem jakości naszych usług są referencje wystawione przez naszych dotychczasowych Klientów.Liczba wejść na stronę: